Bäckvägens service-enhet

Bäckvägens service enhet är ett stödboende med  psykosocial verksamhet som består av:

1)       ett intensifierat gruppboende med 10 platser

2)       9 lägenheter i fristående radhus på området

3)      hembesöksverksamhet för klienter som bor i egna lägenheter i Närpes.

Personer som är i behov av omsorg dygnet runt erbjuds plats i gruppboendet där personal finns under dygnets alla timmar.  Hyresgästerna i radhusen erbjuds planerade hembesök på vardagar och har möjlighet att ta del av den social samvaro och matservicen i gruppboendet. Klienter som bor i egna lägenheter runt om i Närpes kan enligt överenskommelse få planerade besök av personalen från Bäckvägen service-enhet.

Individuella rehabiliteringsplaner görs upp tillsammans med klienterna som blir till grund för stödinsatserna. Målsättningen med verksamheten är att klienterna ska uppnå ett så självständigt liv som möjligt och en delaktighet i samhället.

Personalen består av  en ansvarig handledare, 1 sjukskötare och 4 närvårdare.

Läkarkonsultation finns att tillgå av hemsjukvårdens läkare. Vid behov kontaktas Psykosociala enhetens mobila team eller läkare.