Krisgrupp

Krisgruppsverksamheten inom K5-området

Verksamheten leds och koordineras från Psykosociala Centret i Närpes. Ansvariga ledare är ledande psykolog Helena Lundman-Evars och avdelningsskötare Mikaela Granfors.

De är anträffbara vardagar kl. 08.00-15.00. Telefonnummer till växeln: 06 2241831.

 

I varje HVC-område (Malax-Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad) finns en egen lokal krisgrupp, som sköter den psykologiska efterbearbetningen (debriefing) vid traumatiska olyckor med dödlig utgång eller "närapå-händelser. Debriefing-sessioner ordnas någon dag efter den traumatiska olyckan.

Emotionell första hjälp vid traumatisk händelse ges som tidigare av akutvårdspersonal vid respektive HVC. Vardagar kan det ordnas vid psykosociala enheten.

Alarmering om krisgruppsärende

Alarm går i första hand till det Psykosociala centret.

Vardagar kl.08.00-15.00 tel.nr 06 2241831.

Ledningen för Psykosociala Centret kontaktar i sin tur den lokala krisgrupp, som berörs av ärendet.