Diabetesmottagning

Tid måste bokas på förhand.

Tidsbeställning: ma-fre kl. 09.00-11.00, tel. (06) 2249 630
Telefontid: må-to kl. 13.30-14.00 tel. (06) 2249 635 eller 040 6746012
Utdelning av diabetesmaterial onsdagar kl. 14.00-15.00
      
Individuell rådgivning och uppföljning av diabetiker
- Förebyggande diabetesvård.
- Konsultationer och telefonrådgivning.
- Sköter utdelning av material för diabetikers egenvård.
- Ger information, stöd och handledning åt diabetiker.