Akutmottagning / Vårdbedömning

Akutmottagning

För akuta sjukdomsfall och olycksfall,
telefon: (06) 2249 600.

ÖPPET

* måndag och torsdag                       kl. 08.00-18.00
* tisdag, onsdag och fredag              kl. 08.00-16.00

* Dag före helgdag                            kl. 08.00-16.00

* Helgdag                                          stängt

Anmäl om möjligt alltid per telefon: (06) 2249 600.

 

ÖVRIGA TIDER:
* Vasa Centralsjukhus, telefon (06) 2131 001

 

Avgifter: (år 2020)
- För besök hos läkare årsavgift 41,20 €
- Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts 50,80 €
- Läkarintyg och -utlåtande som inte hör till vården är avgiftsbelagda
- Besöksavgift 20,60 €

 

Ambulans/allmänt alarmnummer: 112

Kom ihåg vid alarmanmälan:
Vem ger anmälan
Varifrån ges anmälan
Vad har hänt - typ av olycka
Var har det hänt, antal skadade

Avsluta inte samtalet utan alarmmottagarens medgivande.

 

Vårdbedömningen

Ring (06) 2249 600, för att få råd i sjukvårdsfrågor.

Beroende på problemets karaktär, ges tid till:
- sjukskötare (vårdarmottagning)
- hälsovårdare
- akutens läkare
- mottagningsläkare

 

Intyg vid barns sjukdom

Tel.tid till barnrådgivningen (Familjecenter) må-fre kl. 09.30-10.00, tel. (06) 2249 440.