Munhälsovård

Målsättning: Att ge hela befolkningen tandvård inom ramen för tillbudsstående resurser.
Akuta fall får tid senast följande dag.

Tidsbeställning kl. 08.00-10.00, tel. 06-2249650. Lämna ringbud så blir du uppringd under dagen.
Vid akuta olycksfall ring till hälsocentralens växel, tel. 06-2249511.

Verksamhetspunkter
Huvudhälsostation:
Kyrkvägen 6, 64200 Närpes

Mosebacke mottagning:
Skolgränd 9, 64200 Närpes

VÄNTETID 1-2 MÅNADER.

JOUR UNDER SÖCKENHELGER OCH VECKOSLUT

Veckosluts- och söckenhelgsjour sker i samjourens utrymmen i Vasa centralsjukhus (adress: Sandviksgatan 2-4) kl. 10.00-12.00 utan tidsbokning. Patienterna sköts i den ordning de anländer. Då man anländer till jourmottagningen fyller man i en blankett med förhandsuppgifter, som ges åt den jourhavande tandläkaren.

Kvällsjour:

Under kvällsjouren sköts sådana symptom som allvarligt hotar patientens hälsa och där vården inte kan förflyttas till följande dag.
Kvällsjouren finns i Seinäjoki vardagkvällar kl. 16-21, veckoslutskvällar och söckenhelger kl. 14.30-21.00.
Telefon till jouren i Seinäjoki: 06 425 5428
Adress: Koskenalantie 18

Kontakt för bedömning av behovet av akut tandvård kan också tas till Vasa centralsjukhus tfn 06 213 1001. Sjukskötare avgör vårdbehovet i telefon.

Nattjour:
Nattjour kl. 21.00-08.00 i Åbo universitetscentralsjukhus. Kontakta med tanke på bedömning av vårdbehov Åbo universitetscentralsjukhus, tel. 02 313 8800.
 

För patienter över 15 år debiteras 50,80 € för uteblivet besök.