Sandvik Annastina

IT-Huvudadministratör

Adress: 

Kyrkvägen 6
64200 Närpes

Telefonnummer: 

0400-536192

E-post: 

fornamn.efternamn@narpes.fi