HVC sjukhus (bäddavdelningen)

Telefon: (06) 2249 710

Besökstiden är kl. 15.00-18.30 varje dag. Andra tider enligt överenskommelse
med personalen.

Socialarbetaren är anträffbar på tel. 050-3502023, ej måndag.    

Bäddavdelningen har 23 patientplatser.

Vi erbjuder akutvård, eftervård efter sjukhusvistelse, sjukvård, rehabilitering, god vård i livets slutskede samt vård av långtidssjuka.

Till avdelningen tas med:
- recept
- medicinlista
- speciella mediciner, ögondroppar, astmamediciner samt inhalationshjälpmedel
- personliga hygienartiklar (rakapparat, tandborste mm) och även inneskor / tofflor
Vi ansvarar inte för personliga ägodelar.

De evangelisklutherska församlingarnas präster besöker bäddavdelningen torsdagar efter kl. 13.00.

Vårddygnsavgift 48,90 € (år 2018)