Närståendevård

Stödet för närståendevård är ett vårdarvode, som betalas för att trygga vården och omsorgen om en åldring, handikappad eller annan sjuk person i
hemmet.

Vårdarvodet utbetalas till en vårdare som kan vara en anhörig eller annan person som sköter den vårdbehövande i hemmet. Vårdarvodet är en
skattepliktig inkomst för vårdaren. Pension införtjänas för de vårdare som är under 65 år.

Med den person som ansöker om stöd för närståendevård ingås ett avtal som i allmänhet gäller tillsvidare.

Man kan ansöka om stödet för närståendevård under hela året.

Kontakta HVC:s socialarbetare tfn. 050-3502023(ti-fre).

Vårens Program hittar ni nu som bilaga.

Broschyr

Bilagor