Laboratorium

Telefon: 040-6746034
Mottagningstid: provtagning må-fre kl. 7.30-12.00
Undersökningar tas enligt läkarordination

  • Om du har en remiss från Vasa Centralsjukhus bör proverna tas före kl. 10.30.
  • Ifall man har frågor angående remisser från Vasa Centralsjukhus kan man ringa info tfn: 062131626

Laboratoriebesök:
- Boka själv en tid till laboratoriet via webbtidbokningen.
- Gå till laboratoriet (sitt lugnt minst 15 min) och bli inkallad på din tid
Eller
- Gå direkt till laboratoriet
- Ta en könummer
- Vänta på din tur (sitt lugnt minst 15 min)

Blodprovstagning:
- För fasteprover får man inte äta eller dricka 12 timmar före provtagningen.
   Är du osäker kontakta laboratoriet.
- Man får dricka ett glas vatten på provtagningsmorgonen.
- Alkohol får inte användas ett dygn före provtagningen.
- För sockerbelastning beställes tid via webbtidbokningen.

Vid bokning av tid via nätet, klicka på länken nedan: 

Webbtidbokning

Urinprovstagning:

  •  Urinprovet bör helst vara morgonurin som varit 4-6 timmar i blåsan.
  •  Provet kan också tas på förmiddagen om urinen varit 4-6 timmar i blåsan.
  •  Prov som tas hemma bör uppbevaras svalt och förs till laboratoriet inom
  •  2 timmar.
  •  Kom ihåg att skriva namn, födelsetid och provtagningsdatum på burken.
  •  Anmäl om provet i information om inte annan ordination finns.
  •  Ändamålsenliga provtagningskärl kan hämtas från laboratoriet.

Spirometri:
- Beställ tid hos mottagningssköterskan, tel. (06) 2249 630 eller i information,
   tel. (06) 2249 511.

Övrigt:

Barn under 12 år har företräde, knacka på till provtagningen.
Patienter som är infektionskänsliga har företräde, knacka på till provtagningen  eller boka gärna tid via webbtidbokningen.

Patienter med remiss från privatläkare kan ta provet på hvc och betalar enligt FPA-taxa.

Provsvar ges ej ut från laboratoriet.