Du är här

Fysikalen / Rehabilitering / Hjälpmedelsutlåning

Telefon:  040-6746017

Telefontid: må-fre kl. 12.00-12.30

Fysioterapi ges individuellt och i grupp (ex. stroke, mödrar, vattenterapi och rygg-nackgrupper)  och alltid på basen av läkarordination. Fysioterapi sker i form av förebyggande verksamhet,  samt upprätthållande och förbättrande av individens funktions- och arbetsförmåga.
 
Fysioterapin samarbetar med barn- och mödrarådgivningen, skol- och företagshälsovården  samt bäddavdelningen.


Hjälpmedelsutlåning: Telefontid kl. 12.30-13.00 tel. 050-3050265.

Utlåning kl. 13.00-14.00. Viktigt att telefontid och utlåningstid följs
eftersom fysikalens personal har patienter under andra tider.

 Alla som har behov av hjälpmedel får låna och behålla hjälpmedlet så länge
det behövs. Ring på förhand och kom överens om avhämtningstid!