Allmänt om hälsovårdscentralen

Adress: Kyrkvägen 6, 64200 NÄRPES, tel. (06) 2249 511, fax (06) 2242 604.

Hälsovårdscentralens uppgift är att tillhandahålla servicefunktioner och vårdkvalitet på så hög nivå att befolkningen garanteras en ändamålsenlig och saklig primärhälsovård: ”Rätt vård åt rätt patient på rätt nivå och i rätt tid”.

All personal har tystnadsplikt.

Servicens inriktning och omfattning följer vårdgarantin.
Akut sjukvård ges samma dag och akut tandvård följande dag.

För icke annullerat uteblivet besök debiteras 50,80 €.

 

Personliga sjukvårdsfrågor hanteras tillsvidare inte per e-post.

 

Hälsovårdscentralens väntetider för icke brådskande vård:

Telefonkontakt med hälsovårdscentralen

vardagar under tjänstetid direkt, vid samtalskö i ringordning

Vårdbehovsbedömning

per telefon direkt, till vårdarmottagning samma dag

Vårdarens mottagning

enligt vårdbehov

Läkarens mottagning

3 veckor

Tandläkarens mottagning

4 veckor

Uppdaterad 1.10.2019  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så här fungerar telefonväxelsystemet vi hälsovårdscentralen (klicka på bilden för att få den större):