Seniorrådgivning

Enligt nationella riktlinjer inom social- och hälsovård ska det satsas mera på förebyggande arbete och tidigt ingripande för äldres säkerhet och hälsa. K5 har via ett projekt (Äldre-Kaste) skapat en modell för en dylik verksamhet utifrån lokala och de äldres behov – en seniorrådgivningsmodellen.

Det tomrum som finns idag i de förebyggande social- och hälsovårdstjänsterna efter att människan gått i pension kommer att fyllas med seniorrådgivningens tjänster. Vi har skapat olika rådgivningstjänster som är lätta att nå och ta del av för att stöda och förebygga den äldre befolkningens funktionsförmåga, hälsa och välmående. Personalen som har hand om seniorrådgivningen kommer att ha ett sektoröverskridande arbetssätt och ett nära samarbete med annan social-, hälso- och sjukvårdspersonal samt tredje sektorn.

De långsiktiga resultaten ska medföra att de äldre kan bo hemma längre, att deras funktionsförmåga förbättras och att deras sociala kontakter ökar samt att våra framtida social- och hälsovårdskostnader minskar.

Seniorrådgivningen bygger på frivillighet och tjänsterna är avgiftsfria för senioren.

Seniorrådgivning finns i alla våra distrikt i vår stad på samma plats som hälsostationerna eller hemvårdsenheterna. Den har samma telefontid som respektive hälsostation. I centrum är telefontiden förlagt till senare på förmiddagen enligt önskemål. Man kan ringa till seniorrådgivningen när man funderar över någonting kring sin hälsa som inte har akut karaktär eller inte vet vart man ska vända sig i olika frågor.

 

 

 

PÖRTOM HÄLSOSTATION

Besöksadress: Centrumvägen 13 A, 66270 Pörtom
Telefon och fax: 040-6746077
Telefontid: måndag, torsdag och fredag kl. 8.00-9.00

 

ÖVERMARK HÄLSOSTATION

Besöksadress: Vasavägen 1599 F, 64610 Övermark
Telefon och fax: 040-6746075

Telefontid: måndag, tisdag och fredag kl. 8.00-9.00

 

TÖJBY HÄLSOSTATION

Besöksadress: Blaxnäsvägen 5, 66295 Töjby
Telefon: 040-6746078

Telefontid: måndag, torsdag och fredag kl. 8.30-9.00

 

YTTERMARK, SÖFF

Besöksadress: Vasavägen 764, 64220 Yttermark

Telefon: 040-6746078 (Töjby hälsostation)
Telefontid: måndag, torsdag och fredag kl. 8.30-9.00

 

CENTRUM, HEMVÅRDEN EKEBO

Besöksadress: Närpesvägen 5, 64200 Närpes
Telefon: 040-1600623
Telefontid: tisdag, onsdag och torsdag kl. 10.30-11.30