Solbacken

Solbacken är ett boende avsett för personer med demenssjukdomar.

Solbackens demenshem är beläget i centrum, i nära anslutning till hälsovårdscentralen. Verksamheten startade år 1998 och utvidgades 2001.

På Solbacken finns plats för 18 permanent boende med diagnostiserad demenssjukdom samt en intervallplats.

Rummen är enkelrum med egen toalett och dusch. Säng finns i rummet.
För att öka tryggheten och hemkänslan skall med fördel det övriga möblemanget vara det välkända hemifrån.  

Målsättningen för verksamheten är att i hemlik miljö skapa en lugn, trygg  och meningsfull tillvaro, där respekt för de boendes medbestämmande, deras integritet och värdighet är ledstjärnor i det dagliga mötet.

Vården och omsorgen bygger på  ett aktiverande arbetssätt.

Anhöriga skall känna att de är välkomna med att delta i omsorgen av sina nära.

Solbacken är den boendes vårdplats så länge den boende kan tillgodogöra sig den direkta demensvården. När sjukdomen efterhand framskrider och vårdbehovet  blir sådant att man främst behöver grundvård skall en annan vårdplats ordnas.