Frida

Frida är ett åldringshem som finns i centrum av Närpes och har plats för 34 boende.

Fridahemmet är byggt i två våningar med ett intilliggande annex även det i två våningar. Rummen är en och tvåpersoners rum. En mindre gemensam matsal finns på övre våningen.

Frukost, lunch, eftermiddagskaffe (alla dagar), middag och kvällsmål serveras antingen i matsalarna eller på rummen.

De boende betalar en vårdavgift i vilken innefattar vid sidan av vård också kost, läkemedel, hygien, klädsel samt tjänster som främjar socialt välbefinnande.

Personalen består av enhetsledare, ansvarig sjukskötare, sjukskötare, närvårdare, primärskötare och vårdbiträden.

Fridahemmet ingår i den distansläkarservice som upphandlas via K5. Det betyder att företaget Pihlajalinna ansvarar för läkartjänsterna på Frida dygnet runt. Var tredje månad besöker Pihlajalinnas läkare Frida. Anhöriga får då gärna delta om de så tycker. Övriga tider kan personalen kontakta Pihlajalinnas jourhavande läkare dygnet runt via telefon.

Personalen ordnar regelbundet rehabilitering med bland annat rörelseträning och jumppaskoj. Dessutom ordnas exempelvis sångstunder, kaffebjudningar, promenader, högläsning, bingo och utevistelse. I vuxeninstitutets regi ordnas tisdagsträffen och från församlingarna ordnas andaktsstunder (onsdagar). Som en "guldkant" i vardagen ordnas dessutom festligheter som exempelvis midsommarfest , kaffestunder utomhus på sommaren, våffeldag på hösten under de äldres vecka och julfest. Olika lotterier ordnas till förmån för de boendes trivsel på Frida.

Fotvård och frisör besöker regelbundet Fridahemmet.

Personalen strävar efter att boende ska må bra, att de ska få en god, individuell vård och omsorg, att de skall mötas med respekt, empati och få bekräftelse i en hemlik miljö.

Anhörigas del i omsorgen anses mycket värdefull och viktig och personalen tar gärna del av anhörigas önskemål och åsikter.