Frida

Frida är en boendeenhet som finns vid Närpes vård- och servicecenter på samma område som flera andra boenden och Närpes hälsovårdscentral. Frida har drygt 20 boendeplatser.
Sedan början av 2020 verkar Frida i nybyggda utrymmen. Frida är granne med Villa Rosa.

Frukost, lunch, eftermiddagskaffe (alla dagar), middag och kvällsmål serveras antingen i matsalen eller på rummen.

De boende betalar en vårdavgift i vilken innefattar vid sidan av vård också kost, läkemedel, hygien, klädsel samt tjänster som främjar socialt välbefinnande. Sannolikt blir övergår Frida från att vara anstaltboende till att vara effektiverat serviceboende från och med 2021. En viss ändring i avgiftssystemet sker då.

Personalen består av enhetsledare, sjukskötare och närvårdare.

Frid ingår i den distansläkarservice som upphandlas via K5. Det betyder att företaget Pihlajalinna ansvarar för läkartjänsterna på Frida dygnet runt. Var tredje månad besöker Pihlajalinnas läkare Frida. Anhöriga får då gärna delta om de så tycker. Övriga tider kan personalen kontakta Pihlajalinnas jourhavande läkare dygnet runt via telefon.

Personalen ordnar regelbundet rehabilitering med bland annat rörelseträning. Dessutom ordnas exempelvis sångstunder, kaffebjudningar, promenader, högläsning, bingo och utevistelse. I vuxeninstitutets regi ordnas tisdagsträffen och från församlingarna ordnas andaktsstunder (onsdagar). Som en "guldkant" i vardagen ordnas dessutom festligheter som exempelvis midsommarfest , kaffestunder utomhus på sommaren, våffeldag på hösten under de äldres vecka och julfest. Olika lotterier ordnas till förmån för de boendes trivsel på Frida.

Fotvård och frisör besöker regelbundet Fridahemmet.

Personalen strävar efter att boende ska må bra, att de ska få en god, individuell vård och omsorg, att de skall mötas med respekt, empati och få bekräftelse i en hemlik miljö.

Anhörigas del i omsorgen anses mycket värdefull och viktig och personalen tar gärna del av anhörigas önskemål och åsikter.