Du är här

Stöd för barnets utveckling och lärande

Speciallärarna inom småbarnspedagogik arbetar i daghem och förskola där deras främsta uppgift är att i samarbete med föräldrar och personal stärka barnets sunda självkänsla och positiva självuppfattning samt att skapa optimala förutsättningar till utveckling och inlärning i gruppen. Mera information om deras arbetssätt samt kontaktuppgifter finns under fliken Bilagor.