Du är här

Plan för småbarnspedagogik

Utbildningsstyrelsen har gjort upp grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utgående från grunderna utarbetar staden en lokal plan för småbarnspedagogiken:

Planen för småbarnspedagogik i Närpes

Bilagor:

Vårdnadshavarnas delaktighet i uppgörandet planen för småbarnspedagogik

Vårdnadshavarnas utvärdering av den pedagogiska verksamheten

Barnens delaktighet i uppbyggande av planen