Plan för småbarnspedagogik

Utbildningsstyrelsen har gjort upp grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utgående från grunderna utarbetar staden en lokal plan för småbarnspedagogiken som tas i bruk fr.o.m. 1.8.2017.

Planen för småbarnspedagogik i Närpes

Bilagor:

Vårdnadshavarnas delaktighet i uppgörandet planen för småbarnspedagogik

Vårdnadshavarnas utvärdering av den pedagogiska verksamheten

Barnens delaktighet i uppbyggande av planen