Familjedagvård

Frågor gällande lediga dagvårdsplatser inom familjedagvården samt beviljan av dagvårdsplatser sköts av barnomsorgschefen.

I Närpes finns för närvarande 4 familjedagvårdare som arbetar i eget hem samt 2 gruppfamiljedaghem.

  

 

Westside gruppfamiljedaghem

Bäckvägen 4 bst8
64200 Närpes
Tel: 040-1600932
westside.daghem@narpes.fi

 

Yttermark gruppfamiljedaghem

Vasavägen 758 B
64220 Yttermark
Tel: 040-1600952
yttermark.gruppfamiljedaghem@narpes.fi