Avgifter

Fastställande av dagvårdsavgiften sker enligt Lagen om klientavgifter inom  småbarnspedagogiken 1503/2016.

Från 1.8.2021 är den högsta månadsavgiften är 288 euro och den lägsta avgiften som debiteras är 27 euro. För det andra barnet i familjen som är i dagvård bestäms en avgift som är högst 40% av avgiften för det yngsta barnet. Dagvårdsavgifterna för övriga syskon är 20 % av avgiften för det yngsta barnet. 

Mera info om dagvårdsavgifterna och dess uträkning fås i bilagorna