Ansökan om plats

Ansökningar kan inlämnas året om.

Ansökan om dagvårdsplats skall lämnas in senast 4 månader innan önskad vård skall börja.
Om behovet av dagvård inte kan förutses och behovet att snabbt få en vårdplats beror på att föräldrarna/föräldern har fått arbete, börjat studera , skall ansökan lämnas in så snabbt som möjligt, dock minst två veckor innan vården skall börja.

Svar på frågor om lediga dagvårdsplatser inom familjedagvården och dagvården samt beviljan av dagvårdsplatser ges av barnomsorgschefen.

Ansökningshandlingar hittar du under bilagor.