Studerandevård

Till studerandevårdstjänster hör kurator, skolpsykolog och skolhälsovård.

Mottagningsutrymmet för dessa tjänster finns på Mosebacke skolcentrum, Skolgränden 9 B 11, 64200 Närpes.

 

Telefonnummer skolkurator: Christina Vikstrand 040 5784378, Johanna Aspelin-Wikman 040 1362992 och Ellinor Nordman 040 6683028

 

Telefonnummer skolpsykolog: Tove Hästbacka 040 1600709

 

Telefonnummer studerandevården: 06-2249 681 (måndag, onsdag, fredag kl 8.15-9.00)

Ringbud kan lämnas vardagar kl. 8.00-12.00. Du blir uppringd senast följande vardag

Som bilagor på denna sida finns det sammanfattat vilka hälsoundersökningar som ingår för studerandena, vilket förebyggande arbete som skolhälsovården utför samt mottagnings- och telefontider för studerandevården.

 

Studerandevården i Närpes leds av en mångprofessionell styrgrupp som ansvarar för elev- och studerandevården som helhet. Styrgruppen leds av bildningsdirektören.

I skolorna leds det allmänna elevvårdsarbetet av en elevvårdsgrupp. Skolans rektor leder arbetet.

Förutom allmän elevvård finns det även individuellt inriktad elevvård. Nedan en bild över hur den individuella elevvården är uppbyggd. Till höger finns läroplanen för gymnasiets studerandevård som en skild bilaga.

Bilagor