Läroplan

Gymnasiet följer den läroplan som bildningsnämnden fastställt.

Läroplanen i Närpes baserar sig på grunderna för läroplanen som utarbetats av Utbildningsstyrelsen.

Länk till läroplanen:

GLP2021 (åk 1) https://drive.google.com/file/d/11Q-2Zt2fEEEKxAekyTZaDUoKL_hqaa3K/view 

GLP2016 (åk 2 och 3) https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/4136653/lukiokoulutus/tiedot