Läroplan

Gymnasiet följer den läroplan som bildningsnämnden fastställt.

Läroplanen i Närpes baserar sig på grunderna för läroplanen som utarbetats av Utbildningsstyrelsen.

Länk till gymnasieutbildningens nationella läroplansgrunder: http://www.utbildningsstyrelsen.fi/download/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan_2015.pdf

Närpes gymnasium tog i bruk en ny läroplan från 1.8.2016.

Länk till läroplanen: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/4136653/lukiokoulutus/tiedot