Elevskjuts

Skjutsrätt för elever i Närpes gymnasium

Gränsen för gymnasiets skjutsar är enligt kommunalt beslut 5 km. Enligt lagstiftningen är gränsen till ersättning för gymnasieskjuts från Fpa 10 km.

Gymnasieeleverna ersätter 100 euro per termin för att de använder de skjutsar staden köpt upp. Notera att alla skall betala denna avgift som använder sig av kostnadsfria gymnasieskjutsar. Den studerande faktureras för skolskjutsen terminsvis. Man måste meddela till gymnasiet om behovet av skolskjuts ändras.

Att ordna gymnasiets skjutsar är ett frivilligt åtagande för Närpes stad.