Wilma

Närpes stads bildningsväsende använder Wilma som en plattform för kontakt till elevernas föräldrar.

Via denna länk kommer du direkt till inloggningssidan

Skolans rektor ger information om användningen av Wilma.

Här finns mera information om Wilma.

Briefly in english.

Meddelande från Visma:

Lösenordsvarningar hos Wilma-mobilanvändare (iPhone)
En del mobilanvändare har kunnat se följande meddelande eller en annan språkversion av det när de loggat in i Wilma: ”Tämä salasana on nähty tietovuodossa, joten on suuri riski, että tämä tili on vaarantunut. Vaihda salasana välittömästi.” I meddelandet står alltså att lösenordet har förekommit i ett dataintrång och att kontosäkerheten därmed kan ha äventyrats. Man uppmanas även byta lösenordet. Meddelandet kan synas när man använder Wilma med iPhone av version iOS 14 eller senare. Meddelandet innebär inte att säkerheten kring Wilma-lösenorden skulle ha äventyrats eller att något dataintrång skulle ha skett i Wilma. I stället handlar det om att det lösenord som Wilma-användaren använder har förekommit i samband med ett dataintrång i någon annan tjänst. I praktiken råkar alltså den Wilma-användare som får detta meddelande använda samma lösenord som har röjts vid ett dataintrång i en helt annan tjänst. Inga dataintrång har skett i Wilma. Vi rekommenderar de användare som ser detta meddelande i Wilma att byta ut sitt Wilma-lösenord så fort som möjligt för att säkerställa datasäkerheten.