Wilma

Närpes stads bildningsväsende använder Wilma som en plattform för kontakt till elevernas föräldrar.

Via denna länk kommer du direkt till inloggningssidan

Skolans rektor ger information om användningen av Wilma.

 

Uppdatering av Wilma-appen

I juni 2018 gjordes en serverförflyttning vilket gör att de som använder Wilma-appen i telefonen måste göra en uppdatering. Du ska klicka på Välj Wilma, söka upp Närpes stad, bildningkansli och sedan logga in igen.

Här finns en instruktionsvideo:https://youtu.be/1ukgBElFu9M