Projekt

Pedagogisk kartläggning

Att ta emot elever med annan språkbakgrund i skolan - hur kartlägga elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter?  Närpes stad har utarbetat ett digitalt kartläggningsverktyg för just detta ändamål. Verktyget är utarbetat för elever i åldrarna 6-16 år (hela grundskolan). Verktyget testas under höstterminen 2019. UBS har delfinansierat projektet.

Språkstark

Språkstark är ett tvåårigt projekt som genomförs av Närpes stad i samarbete med Svenska kulturfonden. Verksamheten bedrivs till största delen i en av stadens F-6 skolor, Pjelax skola, som fungerar som pilotskola för projektet. Inom projektet undersöks hur undervisningen i stadens skolor kan utvecklas och förändras för att på bästa sätt möta elevgrupper innehållande en stor språklig mångfald. Detta gäller såväl den förberedande undervisningen som den allmänna undervisningen i årskurserna 1-6. Projektet har en egen blogg. Den kan du läsa här. Projektet finns också på instagram under namnet sprakstark.