Förskola

Med förskoleundervisning avses den strukturerade fostran och undervisning som ges i daghem eller grundskolor under det år som infaller före läropliktsåldern. I Närpes ges förskoleundervisning vid samtliga lågstadier. Termen förskoleundervisning betonar alltså att det här är fråga om förberedelse för skolgången, i motsats till den småbarnsfostran som barnet deltar i före förskolan. Målet för förskoleundervisningen är att skapa en lek- och inlärningsmiljö, som erbjuder barnen inspirerande verksamhet och ger dem möjlighet att utvecklas mångsidigt tillsammans med andra barn.

Mera information om förskolans verksamhet finns under fliken Läroplan.

 

Kontaktuppgifter till Närpes stads förskolor

 

Mosebacke förskola

Förskolelärare Anahit Norrbo och Rebecca Skrifvars

Tel. 050-4403530

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Pjelax förskola

Förskolelärare Monica Forsström

Tel. 040-1600920

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Pörtom förskola

Förskolelärare Anna-Lene Skinnars

Tel. 050-5507949

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Stenbackens förskola

Vikarerande förskolelärare Emelie Sundlin och Victoria Gran

Tel. 050-5507946

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Västra Närpes förskola

Vikarierande förskolelärare Marielle Bäcklund och Jannika Söderman

Tel. 050-5641022

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Yttermark förskola

Förskolelärare Maria Storm 

Tel. 040-1600686

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Övermark förskola

Förskolelärare Maria Rönnholm

Tel. 050-4101837

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi