Förskola

Mera information om förskolans verksamhet finns under fliken Läroplan.

 

Kontaktuppgifter till Närpes stads förskolor

 

Mosebacke förskola

Förskolelärare Anahit Norrbo och Rebecca Skrifvars

Tel. 050-4403530

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Pjelax förskola

Förskolelärare Monica Forsström

Tel. 040-1600920

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Pörtom förskola

Förskolelärare Anna-Lene Skinnars

Tel. 050-5507949

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Stenbackens förskola

Vikarerande förskolelärare Emelie Sundlin och Victoria Gran

Tel. 050-5507946

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Västra Närpes förskola

Vikarierande förskolelärare Marielle Bäcklund och Jannika Söderman

Tel. 050-5641022

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Yttermark förskola

Förskolelärare Maria Storm 

Tel. 040-1600686

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Övermark förskola

Förskolelärare Maria Rönnholm

Tel. 050-4101837

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi