Förskola

Mera information om förskolans verksamhet finns under fliken Läroplan.

 

Kontaktuppgifter till Närpes stads förskolor

 

Mosebacke förskola

Förskolelärare Anahit Norrbo och Rebecca Skrifvars

Tel. 050-4403530

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Pjelax förskola

Förskolelärare Monica Forsström

Tel. 040-1600920

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Pörtom förskola

Förskolelärare Sofia Kummel

Tel. 050-5507949

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Stenbackens förskola

Förskolelärare Jenny Nybacka och Frida Perjus

Tel. 040-6477491

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Västra Närpes förskola

Förskolelärare Isabelle Svenn

Tel. 050-5641022

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Yttermark förskola

Förskolelärare Julia Sydholm

Tel. 040-1600686

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Övermark förskola

Förskolelärare Maria Rönnholm

Tel. 050-4101837

E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi