Elevvård

Till elevvårdstjänster hör kurator, skolpsykolog och skolhälsovård.

Mottagningsutrymmet för dessa tjänster finns på Mosebacke skolcentrum, Skolgränd 9 B 11, 64200 Närpes.

 

Telefonnummer skolkurator: Christina Vikstrand 040 5784378 och Johanna Aspelin-Wikman 040 1362992 (vikarie vt 2019 Ellinor Nordman 040 6683028).

 

Telefonnummer skolpsykolog: Tove Hästbacka 040 1600709 (tjänsteledig läsåret 2018-2019)

 

Telefonnummer skolhälsovården: 06-2249 681 (måndag, onsdag och fredag kl. 08.15-9.00)

Ringbud kan lämnas vardagar kl. 08.00-12.00

Som bilagor på denna sida finns det sammanfattat vilka hälsoundersökningar som ingår för skoleleverna, vilket förebyggande arbete som skolhälsovården utför samt mottagnings- och telefontider för skolhälsovården.

 

Elevvård enligt läroplanen:

Elevvård i förskoleundervisningen

Elevvård i den grundläggande utbildningen

 

Elevvården i Närpes leds av en mångprofessionell styrgrupp som ansvarar för elev- och studerandevården som helhet. Styrgruppen leds av bildningsdirektören.

I skolorna leds det allmänna elevvårdsarbetet av en elevvårdsgrupp. Skolans rektor leder arbetet.

Förutom allmän elevvård finns det även individuellt inriktad elevvård. Nedan en bild över hur den individuella elevvården är uppbyggd.


Bilagor