Elevvård

Till elevvårdstjänster hör kurator, skolpsykolog och skolhälsovård.

Mottagningsutrymmet för dessa tjänster finns i Hälsohuset på Mosebacke skolcentrum, Skolgränd 9 E, 64230 Närpes st.

Observera att postadressen till skolpsykolog och skolkurator är Närpes högstadieskola, Skolgränd 9 C, 64230 Närpes st.

 

Telefonnummer skolkuratorer:
Ellinor Nordman 040 6683028 (måndag - fredag) Närpes högstadieskola, Pjelax skola, Stenbackens skola, Pörtom skola

Patricia Bäckvik-Manngård 040 6277664 (måndag - torsdag) Mosebacke skola, Yttermark skola, Övermark skola, Västra Närpes skola

Johanna Aspelin-Wikman 040 1362992 (måndag - torsdag) Gymnasiet och YA

Sofia Stoor 0406117036 YA, högstadiet, Stenbackens skola


Telefonnummer skolpsykolog:
Tove Forsén 040 1600709 (måndag - torsdag)

 

Telefonnummer skolhälsovården: 06-2249 681 (måndag, onsdag och fredag kl. 08.15-9.00)

Ringbud kan lämnas vardagar kl. 08.00-12.00

Som bilagor på denna sida finns det sammanfattat vilka hälsoundersökningar som ingår för skoleleverna, vilket förebyggande arbete som skolhälsovården utför samt mottagnings- och telefontider för skolhälsovården.

!!!!

SKOLHÄLSOVÅRDEN HAR ÄNDRADE MOTTAGNINGSTIDER TIILFÄLLIGT

Tillsvidare sker alla besök till Skolhälsovården enligt tidsbokning.

D.v.s. inga öppna morgonmottagningar (måndag – onsdag – fredag kl. 8.30-10).

Tel.nr. 06-2249 681

Tel.tid: måndag-onsdag-fredag kl. 8.15-9.00. Ringbud kan lämnas alla vardagar kl. 8-12.

Skolhälsovården nås även via Wilma.

Vänligen ta kontakt om ni önskar få tid.

!!!!

Elevvård enligt läroplanen:

Elevvård i förskoleundervisningen

Elevvård i den grundläggande utbildningen

 

Elevvården i Närpes leds av en mångprofessionell styrgrupp som ansvarar för elev- och studerandevården som helhet. Styrgruppen leds av bildningsdirektören.

I skolorna leds det allmänna elevvårdsarbetet av en elevvårdsgrupp. Skolans rektor leder arbetet.

Förutom allmän elevvård finns det även individuellt inriktad elevvård. Nedan en bild över hur den individuella elevvården är uppbyggd.