Elevvård

Till elevvårdstjänster hör kurator, skolpsykolog och skolhälsovård.

Mottagningsutrymmet för dessa tjänster finns på Mosebacke skolcentrum, Skolgränd 9 B 11, 64200 Närpes.

 

Telefonnummer skolkuratorer:
Ellinor Nordman 040 6683028 (måndag - fredag) Närpes högstadieskola, Pjelax skola, Västra Närpes skola, Stenbackens skola, Pörtom skola

Katarina Källberg 040 6277664 (onsdag, torsdag, fredag) Mosebacke skola, Yttermark skola, Övermark skola

Johanna Aspelin-Wikman 040 1362992 (måndag - torsdag) Gymnasiet och YA


Telefonnummer skolpsykolog:
Tove Hästbacka 040 1600709 (måndag - torsdag)

 

Telefonnummer skolhälsovården: 06-2249 681 (måndag, onsdag och fredag kl. 08.15-9.00)

Ringbud kan lämnas vardagar kl. 08.00-12.00

Som bilagor på denna sida finns det sammanfattat vilka hälsoundersökningar som ingår för skoleleverna, vilket förebyggande arbete som skolhälsovården utför samt mottagnings- och telefontider för skolhälsovården.

 

Elevvård enligt läroplanen:

Elevvård i förskoleundervisningen

Elevvård i den grundläggande utbildningen

 

Elevvården i Närpes leds av en mångprofessionell styrgrupp som ansvarar för elev- och studerandevården som helhet. Styrgruppen leds av bildningsdirektören.

I skolorna leds det allmänna elevvårdsarbetet av en elevvårdsgrupp. Skolans rektor leder arbetet.

Förutom allmän elevvård finns det även individuellt inriktad elevvård. Nedan en bild över hur den individuella elevvården är uppbyggd.