Du är här

Anmälan till förskola/skola

I Närpes skriver man endast in sig till förskolan. Inför åk 1 flyttas uppgifterna om eleven över till skolan och vårdnadshavarna behöver inte fylla i en ny anmälan.

Inskrivning till förskolan 2020-2021 sker 24-27.1.2020 på följande länk: https://narpes.inschool.fi/connect Anvisningar för anmälningen finns som bilaga.

Mera information om inskrivningen samt anhållan om sekundärskola hittar du i bilagan nedan.

Om du flyttar in till kommunen under läsåret så vänligen kontakta bildningsdirektör Åsa Snickars för inskrivning.