Du är här

Bildningskansli - personal

Bildningskansliet i Närpes administrerar småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Bildningskansliet finns i stadshuset.

Kyrkvägen 2
64200 NÄRPES
Tel.06-2249111 (Stadshusets växel)

e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Bildningsdirektör    
Åsa Snickars  
Tel. 050-4440768

Ekonomichef        
Annika Wirén
Tel. 040-1600603

Chef för småbarnspedagogik   
Ann-Christin Häggblom
Tel. 050-4403562

Pedagogisk koordinator
Vik. Rebecca Smeds
Tel. 040-1600756
 

Kanslister             
Anna-Lena Sandberg (Ukta-löner och kansliuppgifter)  
Tel. 040-1600616

Pia Juslin (fakturering och kansliuppgifter) 
Tel. 040-1600621
 
Pia Sjögren (Akta-löner och kansliuppgifter)
Tel. 040-1600640