Sjuskötare, närvårdare

Sjuskötare, närvårdare

Sommarjobb!

Äldreomsorgen i Närpes innehåller hemvård (hemservice och hemsjukvård) och flera äldreboenden.

Inom hemvården jobbar man självständigt hemma hos klienten. Hemvården är delad i två distrikter, Norra
och Södra. Inom hemvården behöver du egen bil.
Boendeenheter finns i centrum av Närpes, i Övermark och i Pörtom.

Vi söker nu sjukskötare och närvårdare som sommarjobbare och inhoppare till hemvården och till våra
boenden. Inom äldreomsorgen i Närpes arbetar vi utifrån ett aktiverande arbetssätt och som vårdare deltar
man i det dagliga vårdarbete samt rehabilitering av våra klienter. Vi söker vårdare med goda
samarbetsförmågor och ett genuint intresse att jobba med äldre.

Ansökningshandlingar riktas till www.kuntarekry.fi

Närmare uppgifter ges av enhetsansvariga inom boendena och hemvården www.narpes.fi