Sjukskötare till Hemvården

Sjukskötare till Hemvården

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår en befattning som sjukskötare (100%) till Hemvården i Närpes. Befattningen är vakant i maj och tillträds enligt överenskommelse.

Behörighetskrav: sjukskötare (YH) enligt lag 559/1994 eller tidigare utbildning på institutnivå. Erfarenhet av palliativ vård räknas som merit.

Sjukskötaren inom hemvården deltar i planering och utvärdering av vården och omsorgen för de hemmaboende. Sjukskötaren är en del av hemvårdsteamet och bör ha goda samarbetsförmågor och förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. SoTe-reformen medför förändringar i organisationen och troligtvis i arbetsuppgifterna och som sjukskötare ska man ha intresse även för kvalitetsutveckling av vården (dygnet runt hemvård och hemsjukhus) för de hemmaboende.

För arbetet krävs kunskaper i de båda inhemska språken och lämplighet för uppgiften.
Lön enligt AKTA. En prövotid om 6 månader tillämpas i anställningen.

Ansökningshandlingar riktas till www.kuntarekry.fi senast 27.4.2017

Närmare uppgifter ges av avdelningsskötare Kerstin Ivars tel. 040-1600753, e-mail kerstin.ivars [at] narpes.fi eller
äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman tel. 050-4440770, e-mail jenny.bjorndahl-ohman [at] narpes.fi