Sjukskötare

Sjukskötare

Sjukskötare

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår två sjukskötarplatser på Fridahemmet:

1) 1 sjukskötare (heltid) för tiden 20.3.17-11.4.18
2) 1 sjukskötare (50 procent) fastanställning

Fridahemmet finns i centrum av Närpes och har plats för 34 boende. Sjukskötaren på Fridahemmet deltar i det dagliga vårdarbetet och planering, utvärdering samt förverkligande av vården och omsorgen. På Fridahemmet arbetar vi utifrån ett aktiverande arbetssätt. Arbetsuppgifterna kräver god samarbetsförmåga och en förmåga att se helheter samt ett genuint intresse att jobba med äldre.
Behörighetskrav: sjukskötare enligt lag 559/1994. För arbetet krävs tillräcklig arbetserfarenhet från yrkesområdet samt lämplighet för uppgiften. Lönen enligt AKTA.
Prövotiden är 6 månader. Godtagbart läkarintyg företes innan arbetet inleds.

Ansökan lämnas in via www.kuntarekry.fi senast 30.3.2017