Sjukskötare

Sjukskötare

Sjukskötare till Hemvården Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår moderskapsvikariat för sjukskötare, pool 50% ( med möjlighet till tilläggstimmar upp till 100% ) till hemvården i Närpes från 1.9.2018 till 18.5 2019 Behörighetskrav för befattningen som sjukskötare är sjukskötare (YH) enligt lag 559/1994 eller tidigare utbildning på institutnivå. Erfarenhet av palliativ vård räknas som merit. Hemvården utgörs av sammanslagen hemservice och hemsjukvård och i teamet runt de hemmaboende klienterna/patienterna ingår närvårdare, sjukskötare, servicekoordinator och hemrehabiliteringspersonal. Sjukskötarna i hemvården utför i huvudsak hemsjukvård men deltar också i planering, utförande och utvärdering av vården och omsorgen i stort. Hemsjukvården samarbetar i stor utsträckning även med specialsjukvården . Sjukskötarna är en del av hemvårdsteamet och bör ha god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi värdesätter flexibilitet, engagemang, positivt förhållningssätt och förmåga att se helheten runt klienten/patienten. Av de sökande krävs intresse för utveckling och förbättring av hemvården. Arbetet är tvåskiftesarbete där också helgarbete ingår. B-körkort och tillgång till egen bil krävs. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. För arbetet krävs kunskaper i de båda inhemska språken och lämplighet för uppgiften. Lön enligt AKTA.. Ansökan lämnas in via www.kuntarekry.fi senast 22.8.2018 Närmare uppgifter ges av avdelningsskötare Kerstin Ivars tel. 040-1600753 e-mail kerstin.ivars [at] narpes.fi avdelningsskötare Anna Wadén tel. 040-1600625 e-mail anna.waden [at] narpes.fi eller äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman tel. 050-4440770 e-mail jenny.bjorndahl-ohman [at] narpes.fi