Simövervakare

Simövervakare

S I M Ö V E R V A K A R E anställes vid simbassängen i Pörtom under tiden 11.6 - 12.8.2018. Arbetstiden är må-fre kl. 11.30-19.30 (kl.9.30 - 19.30 under 11 dagar då simskolan pågår). För att få arbeta som simövervakare krävs att personen fyllt 18 år och klarar av badvakternas simtest. Som merit räknas avlagd kurs som simövervakare, avlagd grundkurs som simlärare eller ikraft varande intyg för Fhj 1. Här finns information om badvakternas simtest: https://www.narpes.fi/sites/default/files/badvakternas-simtest.pdf