Servicekoordinator

Servicekoordinator

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes stad lediganslår en tjänst som SERVICEKOORDINATOR inom öppenvården/hemvården. Befattningen är vakant från och med 11.5.17 och tillträds enligt överenskommelse.

Behörighetskrav: Lämplig högskoleutbildning inom social- och hälsovård (tex sjukskötare) eller tidigare utbildning på institutnivå. Språkkrav är kunskaper i båda inhemska språken. För arbetet krävs tillräcklig arbetserfarenhet från yrkesområdet samt lämplighet för uppgiften. Lönen enligt AKTA. En prövotid om 6 månader tillämpas i anställningen. Erfarenhet av RAI-mätinstrument räknas som merit. Godtagbart läkarintyg företes innan arbetet inleds.

Hemvården i Närpes är delad i två distrikt, norra och södra. Servicekoordinatorn jobbar inom hela Närpes och har en har en viktig roll i hemvården. Servicekoordinatorn utreder klientens vård- och servicebehov, planerar vård- och service för hemmaboende och deltar i utvecklingen av dagverksamheten. Servicekoordinatorn är medlem även i SAS-gruppen. Arbetsuppgiften kräver god samarbetsförmåga och flexibilitet samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i team.

Vi erbjuder ett intressant arbete med olika klientgrupper och trevliga arbetskompisar!

Ansökan inlämnas via www.kuntarekry.fi senast 30.4.2017