Bostället

Bostället är ett serviceboende med hemlik miljö där vi tar hänsyn till integriteten och där hela vår omsorg är individanpassad. På boendet finns 37 enrumslägenheter samt 6 parlägenheter. 30 av lägenheterna är ordnade som hemvårdens seniorboende och 16 av lägenheterna är ordnade som serviceboende. Alla lägenheter har kokvrå, badrum och sovalkov/sovrum. Lägenheten inreds med egna möbler.

Frukost , lunch och lättare middag serveras dagligen i matsalen. Möjlighet finns även att själv tillreda mat i eget rum.

Kiosk finns och har öppet 1-2 dagar i veckan. Gratis transport till Närpes sparbank ordnas två gånger/månad och gratis transport till Halpa-Halli ordnas en gång/månad.

Regelbundna aktiviteter:
* Rörelseträningsgrupper
* Samtalscafé
* Andakt med olika församlingar
* Lässtunder
* Hobby
* Bingo
* "Gubbträff"
* Braskvällar med korvgrillning
* Vuxeninstitutet (onsdagsträff, seniorpyssel, senior sång)

Nattpatrullen är stationerad på Bostället och de sköter förutom Boställets boende även planerade hembesök nattetid i centrumområdet.

Boställets personal består av hemvårdens biträdande avdelningsskötare, närvårdare och hemhjälpare.

 

Bostället serviceboende/seniorboende
Boställsvägen 1
64200 Närpes

Broschyr