Översättare

Översättare

Närpes stad lediganslår en ordinarie befattning som ÖVERSÄTTARE Till arbetsuppgifterna hör översättning av texter, främst från svenska till finska, för centralförvaltningen och stadens övriga avdelningar. Texterna omfattar bl.a. föredragningslistor och protokoll, stadens budget och bokslut, stadgor, meddelanden, annonser och kungörelser. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är översättning men även andra arbetsuppgifter kan tillkomma. Vi förutsätter utmärkta kunskaper i svenska och finska, vilket bör styrkas genom högskoleexamen med inriktning på översättning, examen vid språkinstitut, examen för auktoriserad translator eller annan godtagbar språkexamen. Erfarenhet av översättning av texter inom offentlig förvaltning samt utmärkta kunskaper i engelska är meriterande. I övrigt uppskattas samarbetsförmåga, noggrannhet, initiativrikedom och flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt. Kännedom om den kommunala sektorn är ett plus. Lön enligt AKTA. Översättarens placering är stadens förvaltningsavdelning. Innan befattningen tillträds ska den som valts uppvisa ett godtagbart läkarintyg. Prövotiden är sex (6) månader. Befattningen är ordinarie och på heltid samt tillträds så fort som möjligt enligt överenskommelse. Ansökningstiden går ut 1.7.2018 kl. 15.00. Ansökan görs via Kuntarekry på adressen www.kuntarekry.fi.