Du är här

Ansökan om stöd för examensarbete

Närpes stad stöder studerandes examensarbeten som anknyter till ortens näringsliv eller den offentliga sektorn. Stöd kan sökas av studerande som har hemort i Närpes och studerar i Finland eller utomlands vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.
Föremål för examensarbete kan vara ett företag i Närpes, en organisation i Närpes, staden eller dess samkommuner samt företeelser ur Närpes perspektiv. 

Ansökningar om stöd för examensarbeten, som pågår eller färdigställs under 2020, kan göras senast den 15 december 2020 och riktas till Stadsstyrelsen i Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.

Ansökningsblankett kan hämtas från stadshuset eller under fliken bilagor nedan.

Stadsstyrelsen