Du är här

Närpes stads politiska ledning anordnar diskussionsmöten med invånarna

Närpes stads politiska ledning anordnar diskussionsmöten med invånarna i:

Yttermark, Yttermark skola, 21.9 kl. 18.00
Övermark, Övermark uf, 5.10 kl. 18.00
Pörtom, Pörtom skola, 12.10 kl. 18.00
Pjelax, Pjelax byagård, 24.10 kl. 18.00
Centrum, Närpes stadshus, 16.11 kl. 18.00

Kom och berätta hur du ser på din bys möjligheter och utmaningar!
Kaffeservering. Välkomna!