Du är här

Infor­ma­tion med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina


Närpes stad meddelar att den som flyr från kriget i Ukraina pga. Rysslands attack har möjlighet att

 • vistas visumfritt i 90 dagar i Finland förutsatt att man har ett biometriskt ukrainskt pass. Här kan du läsa mera om vilka handlingar som behövs och få information om visum Visum till Finland - Utrikesministeriet
 • ansöka om tillfälligt skydd personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Ansökan om tillfälligt skydd är avgiftsfri. Du har nytta av att ansöka om tillfälligt skydd, eftersom ansökan om tillfälligt skydd behandlas snabbare än ansökan om asyl. Tillfälligt skydd kan till en början beviljas för minst ett och högst tre år. Om du beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, får du arbeta och studera obegränsat. Observera att du kan börja förvärvsarbeta först när du tilldelats beslut om tillfälligt skydd. Här kan du läsa mer om anvisningarna för tillfälligt skydd Tillfälligt skydd | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)
 • ansöka om asyl. Om man önskar, kan man personligen lämna in en ansökan om asyl hos polisen eller gränsmyndigheten. Om du beviljas tillfälligt skydd, avbryts behandlingen av din asylansökan för den tid ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är i kraft. Här kan du läsa mera om att söka asyl och om behandlingen av asylansökningar Asyl i Finland | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)
 • du kan antingen ansöka enbart om tillfälligt skydd eller enbart asyl, eller så kan du ansöka om båda. Polisen eller gränsmyndigheten förklarar skillnaderna för dig mellan tillfälligt skydd och asyl, så att du kan välja om du vill ansöka om tillfälligt skydd, asyl eller både och
 • ansöka om uppehållstillstånd baserat på andra grunder, exempelvis familjeband eller arbete i Finland. Observera att ansökan om uppehållstillstånd i detta fall är avgiftsbelagd och handläggningstiden vanligtvis tar längre än ansökan om tillfälligt skydd. Här finns mera information om olika uppehållstillstånd Första uppehållstillstånd | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

  Du kan inte lämna in en ansökan om tillfälligt skydd eller asyl vid Migrationsverkets verksamhetsställen eller vid en mottagningsförläggning. Om du ansöker om tillfälligt skydd eller asyl, kan du bo på en förläggning och om du önskar kan inkvarteringen ordnas så att du får bo tillsammans med dina familjemedlemmar. Du kan också ordna din inkvartering själv, men då står man för inkvarteringskostnaden själv. 
  Migrationsverket koordinerar inkvarteringen endast för sådana personer som har ansökt om tillfälligt skydd eller asyl. Man kan trots att man har privat inkvartering vara klient vid en förläggning och få service därifrån. 
  Vid förläggningen kan du få olika mottagningstjänster, såsom hälso- och sjukvårdstjänster, mottagningspenning coh socialservice. Du kan få mottagningspenning om du inte har egna inkomster eller tillgångar.

  Som turist har man möjlighet att få akut hälso- och socialvård. Vid behov av akut förnyande av recept, bör man antingen ha med ett giltigt recept på mediciner eller medicinförpackningar. I dessa ärenden kontaktas Österbottens välfärdsområde på telefonnumret: 06 219 1111

Migrationsverket önskar att man meddelar dem om personer som är på kommande från Ukraina med hjälp av frivilliga transporter. Migrationsverket har 3.3.2022 tagit i bruk en anmälningsblankett där man ber dem som ordnar privat transport att uppge förhandsuppgifter om transporterna från Ukraina. Formuläret hittas här: Valitse kieli (webropolsurveys.com)

Om det finns behov av nödinkvartering, kan integrationssamordnaren kontaktas på telefonnumret: 040 767 8921