Du är här

Corona-rekommendationer och beslut från den 7.1.2022

Smittspridningsläget i Österbotten är oroväckande och Närpes har fortfarande en av de högsta andelarna smittade i regionen. Mängden smittade belastar smittspårningen hårt, vilket påverkar spårningstakten. Det är mycket viktigt att alla är uppmärksamma på symptom, iakttar försiktighet och följer isolerings- och karantänsbeslut, så att smittspridningen kan brytas.

Andelen av målgruppen 12 år och äldre som har dubbelvaccinering var den 5.1 drygt 88% och för hela befolkningen drygt 77 %. Ca. 29% av hela befolkningen har fått dos 3 och vaccineringstid kan bokas av alla 18 år fyllda som fått sin andra dos för mer än 4 månader sedan. Det är fortsättningsvis viktigt att söka sig till test genast vid lindriga symptom. Detta gäller också barn och personer med fullt vaccinskydd.

Österbottens Corona-arbetsgrupp rekommenderar starkt att privata fester och sammankomster begränsas till max. 10 personer, att alla 12 år fyllda använder munskydd och att man arbetar på distans då det är möjligt fram till 31.1.2022. Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att man använder munskydd inomhus på alla offentliga platser samt i kollektivtrafiken i hela landet. Rekommendationen gäller för såväl vaccinerade som ovaccinerade.

Regionförvaltningsverket (RFV) har den 31.12.2021 beslutat att förbjuda evenemang och offentliga sammankomster med mer än 10 personer under perioden 3.1-31.1.2022. RFV har den 4.1 också beslutat att de som disponerar utrymmen öppna för allmänheten eller för kunder och deltagare under perioden 7.1.-31.1.2022 är skyldiga att upprätta en skriftlig anvisning för hur verksamheten i utrymmet kan ordnas tryggt. Anvisningen bör hållas framme synligt för deltagarna. Beslutet omfattar inte läroanstalter, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som rör privat- eller familjeliv. För mer info se RVFs webbplats.   

Smittskyddslagen (§ 58c) förpliktar aktörer som ordnar verksamhet inomhus och i avgränsade utrymmen utomhus att vidta säkerhetsåtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Sådana åtgärder är t.ex. att utrymmena bör rengöras effektivt, att alla deltagare har möjlighet att hålla tillräckligt avstånd, uppmanas använda munskydd (om evenemanget är av sådan art) samt erbjuds god möjlighet att rengöra händerna.

Statsrådet har utfärdat en förordning som innebär att man i områden med samhällsspridning inte kan använda covidintyg för att kringgå regionala begränsningsbeslut gällande offentliga evenemang och kundutrymmen under perioden 30.12.2021-20.1.2022. Statsrådet har också gett begränsningar gällande restaurangers verksamhet från den 24.12 tillsvidare. I Österbotten får alkohol serveras kl. 09–17. Med tillstånd av regionförvaltningsverket får alkoholserveringen inledas kl. 07 i samband med frukosten i hotell. I restauranger som serverar mat får 75 procent av kundplatserna vara i användning (inomhus), och i barer 50 procent av platserna (inomhus och utomhus och alla kunderna ska ha en egen sittplats, vid ett bord eller vid disken.

Utrikesministeriet ger landspecifika reserekommendationer, där de avråder från resor som inte är nödvändiga eller från alla resor, eller uppmanar finländare att lämna landet omedelbart på grund av säkerhetssituationen i landet. Se följande länk: Landsspecifika resemeddelanden | Utrikesministeriet

Ett maximalt 48 timmar gammalt negativt covid-19 test förutsättas från den 21.12. för inresa från utlandet. Finska medborgare eller personer som är varaktigt bosatta i Finland får dock alltid återvända till Finland. Den som planerar resa utomlands bör kontrollera vilka in- och utresevillkor som gäller t.ex. via statsrådets info.

I Närpes tillämpas ovan nämnda beslut och rekommendationer på följande sätt:

Användningen av munskydd
Användning av munskydd rekommenderas starkt för personer som är 12 år och äldre inomhus på alla offentliga platser samt i kollektivtrafik. Exempel ges av THL.

Så länge Närpes befinner sig i aktiv smittspridningsfas rekommenderas starkt att alla elever i åk. 6 och uppåt använder munskydd. I Närpes stads verksamhet rekommenderas användning av munskydd i kontakt med arbetskamrater, patienter, kunder, klienter och externa samarbetsparter i inomhusmiljöer.

Närpes stads egen verksamhet och utrymmen
Gruppverksamhet för barn och vuxna av med hög och måttlig risk som innebär närkontakt ordnas inte fram till 31.1. Gruppverksamhet av lågriskkaraktär kan ordnas i grupper om max. 10 personer under förutsättning att trygga förhållanden upprätthålls för deltagarna, vilket förutsätter skriftliga anvisningar. Det är viktigt att den som har ett karantäns- eller isoleringsbeslut inte deltar i gruppverksamhet.

Närpes stads lokaler kan användas för offentliga lågriskevenemang och allmänna sammankomster för maximalt 10 personer till den 31.1. Bokningar för lågriskevenemang eller allmänna sammankomster i stadens lokaler tillåts för grupper på max 10 personer till 31.1. Bokningar för annan lågriskverksamhet kan överskrida 10 personer, men kräver att arrangören uppgör skriftliga anvisningar för hur verksamheten ordnas tryggt.

Föreningars fritids- och idrottsverksamhet
Gruppverksamhet för barn och vuxna av med hög och måttlig risk som innebär närkontakt ordnas inte fram till 31.1. Gruppverksamhet av lågriskkaraktär kan ordnas i grupper om max. 10 personer under förutsättning att trygga förhållanden upprätthålls för deltagarna, vilket förutsätter skriftliga anvisningar. Det är viktigt att den som har ett karantäns- eller isoleringsbeslut inte deltar i gruppverksamhet.

Alla aktörer som disponerar lokaler öppna för allmänheten, begränsade kund eller deltagargrupper (t.ex. gym, dans-, kör-, hobby-  och teaterlokaler)  är fram till den 31.1 skyldiga att uppgöra anvisningar för hur verksamheten kan ordnas tryggt samt hålla dessa anvisningar synliga.  

Offentliga evenemang och allmänna sammankomster
Offentliga evenemang och allmänna sammankomster kan ordnas inomhus med maximalt 10 deltagare fram till 31.1. Evenemang av måttlig och högriskkaraktär bör inte ordnas alls fram till 31.1. För vägledning, se THLs riktlinjer. Covidintyg kan inte användas för att upphäva de regionala begränsningarna under perioden 30.12.2021- 20.1.2022.

För privata samlingar och fester rekommenderas en medveten försiktighet och att man håller dem till max. 10 personer fram till 31.1. Verksamhet som rör privat- eller familjeliv omfattas ändå inte av RFVs beslut om antal eller anvisningar. 

Biograf och simhall
Biografen håller stängt fram till den 31.1. Simhallen i Närpes kan ta emot maximalt 30 personer samtidigt och de anvisningar som ges kunderna bör ovillkorligen följas. För bägge verksamheter tillämpas § 58c i lagen om smittsamma sjukdomar och UKMs och THLs direktiv.

Äldreboenden och HVC-sjukhus
Från den 1.1. ger Österbottens välfärdsområde vid behov information om vilka principer som gäller för besök vid HVC-sjukhus och äldreboenden inom Närpes stads område. Aktuell information ges också av varje enhet.