Du är här

Corona-rekommendationer från den 11.10

Österbotten är fortfarande i smittspridningsfasen gällande covid-19. Lokalt har en del exponeringar förekommit men läget kan ändå anses stabilt. Andelen av målgruppen 12 år och äldre som har fullt vaccinationsskydd översteg den 7.10 80%. Detta innebär att avvecklingen av en del begränsningar och rekommendationer kan inledas, men endast i försiktig takt, eftersom det är önskvärt att också de yngsta åldersgrupperna ges möjlighet att nå fullt vaccinskydd före större avreglering sker. Man bör förstås fortsättningsvis söka sig till test genast vid lindriga symptom och kontakta vården vid misstänkt exponering.

Också Österbottens Corona-arbetsgrupp håller en försiktig linje i avvecklingen av rekommendationer. Rekommendationen att använda av munskydd gäller till den 31.10. Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommenderar att munskydd används i synnerhet  i offentliga inomhuslokaler där det finns många människor nära varandra.  Rekommendationen är allmän, men ska iakttas särskilt av personer som inte har fått en komplett coronavaccinationsserie. Smittskyddslagen (§ 58d) specificerar inte längre vilka avstånd som ska tillämpas vid evenemang, men den (§ 58c) förpliktar aktörer som ordnar verksamhet inomhus och i avgränsade utrymmen utomhus att vidta säkerhetsåtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Sådana åtgärder är t.ex. att utrymmena bör rengöras effektivt, att alla deltagare har egna sittplatser och uppmanas använda munskydd samt erbjuds god möjlighet att rengöra händerna.

I Närpes tillämpas ovan nämnda beslut och rekommendationer på följande sätt:

Användningen av munskydd
Användning av munskydd rekommenderas till den 31.10 särskilt då man rör sig i offentliga inomhuslokaler där det finns många människor nära varandra, vilket också gäller skolor från åk. 6 och arbetsgemenskaper där fler människor arbetar i samma utrymme. Förhoppningen är att denna försiktighetsprincip under de inkommande veckorna ska göra det möjligt att lätta på munskyddsrekommendationen från november.  

Närpes stads egen verksamhet
Gruppverksamhet för barn och vuxna kan ordnas utan särskilda begränsningar av antal deltagande personer under förutsättning att trygga förhållanden upprätthålls för deltagarna.

Offentliga evenemang kan ordnas bara kraven i § 58c i lagen om smittsamma sjukdomar uppfylls och de nationella säkerhetsdirektiven följs. Pandemigruppen konstaterar att Närpes stads lokaler från den 11.10 kan användas till 100%s kapacitet för evenemang där deltagarna har egna sittplatser.

Föreningars fritids- och idrottsverksamhet
Gruppverksamhet för barn och vuxna kan ordnas utan särskilda begränsningar av antal deltagande personer bara arrangören säkerställer trygga förhållanden för deltagarna.

Matcher och andra publika evenemang kan ordnas förutsatt att arrangemangen är trygga i enlighet med § 58c i lagen om smittsamma sjukdomar och UKMs och THLs direktiv. Det är skäl att anpassa säkerhetsarrangemangen enligt vilken risknivå arrangemanget fyller. För vägledning, se THLs riktlinjer.    

Biograf och simhall
Biografen kan ta emot besökare till full kapacitet från den 11.10. Simhallen och simhallsbastun i Närpes är öppna till full kapacitet från den 11.10. För bägge verksamheter tillämpas § 58c i lagen om smittsamma sjukdomar och UKMs och THLs direktiv.

Äldreboenden och HVC-sjukhus
För anhörigas besök vid äldreboenden och vid HVC-sjukhus tillåts besök i klientens eget rum med iakttagande av begränsningar i antalet besökare och enhetsspecifika besökstider. Mer information om arrangemangen ges av varje enhet. För samtliga besök gäller att man på förhand kontaktar enheten för att komma överens om tid för besök. Avsikten är att från november kunna tillåta besök utan förhandskontakt om det lokala smittläget tillåter.