Du är här

Närpes HVC informerar

Läkarnas telefontid ändras från och med 1.10.
Alla telefonsamtal gällande vårdärenden styrs framledes via vårdbedömningen 06 2249600. I samråd med skötare bedöms hur ärendet bäst kan skötas; antingen med egenvårdsråd, telefonkontakt eller konsultation till läkare eller mottagningsbesök.