Du är här

Vaccinering mot Covid-19 i Närpes

Vaccinering kan nu bokas av grundfriska invånare som fyllt 25 och ej tillhör riskgrupp samt av invånare som fyllt 16 och tillhör riskgrupp 1 eller 2. Om du haft covidsmitta ska vaccin tas först ca 6 månader efter infektionen. Kontakta vid behov telefonledes.

Telefon: måndagar klockan 13-14, 06 2249601

Webbokning: https://narpes.fi/webbokning . Bokning på nätet kan göras dygnet runt så länge lediga tider finns.
Vaccinering sker vi Närpes vård- och servicecenter (ingång nya aulan), Kyrkvägen 6

Tillhör du en riskgrupp?  
Med riskgrupp avses personer som oavsett ålder har sjukdomar som bedöms utgöra ökad risk att åsamka allvarlig form av Covid-19. Riskgrupp 1 vaccineras före Riskgrupp 2. Riskgrupperna förklaras av Institutet för hälsa och välfärd (THL), se här (riskgrupper Covid-19)

Övrigt: 
Många vill bli vaccinerade. Finlands kommuner får ännu en tid färre vaccindoser än behovet. Nya tider blir dock bokningsbara varje vecka och trots eventuell väntetid kommer vaccinet att räcka till alla som önskar.

Information om vacciner: Institutet för hälsa och välfärd (THL), vacciner mot Covid-19

Vaccination i centrum

Vaccinationen sker vid Närpes vård- och servicecenters huvudaula, Kyrkvägen 6.

Följ servicecentrets skyltning via stadshuset parkering.

Närpes Vård- och Servicecenter