Du är här

Info till arbetsgivare med anländande utländsk arbetskraft

Vid inresa till Finland från riskländer (incidens >25/100 000) hänvisas man till hälsogranskning vid gränsövergången. Vid granskningen kontrolleras personuppgifter och eventuella intyg över genomgången coronainfektion eller nyligt taget covid-testresultat. Uppgifterna förmedlas från gränskontrollen till inresenärens vistelsekommun till kännedom och för anordnande av >72-timmars testning. Inresande rekommenderas 14 dagars frivillig karantän. Inom Vasa sjukvårdsdistrikt gäller en rekommendation om fortsatt 14 dagars karantän efter inresa från utlandet oberoende negativa testresultat och man erbjuds även nytt test vid 12 dagar, detta eftersom man sett att infektionen kan uppkomma med fördröjning.

De smittskyddsansvariga vid Närpes hälsovårdscentral önskar att man från arbetsgivarhåll i god tid innan utländska arbetstagare anländer är i kontakt med smittskyddet och ger personuppgifter, tidpunkt för anländande och kontaktuppgifter så processen med tester förlöper smidigt. Man kan även vara i kontakt vid frågor gällande smittskydd och för råd kring förebyggande av smittspridning.

HVC-växel 2249511

Smittskyddsansvarig läkare Mia Sandberg
anna-maria.sandberg@narpes.fi

Infektionsskötare Tove Guldén
tove.gulden@narpes.fi