Du är här

Förbättringsarbeten av Öjskogsparken

Arbetet med förbättringen av motionsbanan i Öjskogsparken inleds preliminärt 27.4. Det inledande arbetet utförs under vecka 17-18 och därefter fortsätter entreprenadarbetet senare i sommar. Vistelse längs eller i närheten av motionsbanan är absolut förbjudet under tiden arbetet pågår.