Du är här

Ändring av detaljplan

Enligt §§ 19 och 27 i MBF meddelas att under tiden 25.3-23.4 finns till påseende förslag till ändring av detaljplan för 
Mosedal idrottsområde. ändring av detaljplan för del av kvarter 437

Eventuella anmärkningar mot planförslaget ska inlämnas till stadsstyrelsen senast 23.4 på adressen Närpes stad, Stadsstyrelsen, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.