Du är här

Vaccinering mot Covid-19 i Närpes vecka 8 (22.2-)

Kommande vecka fortsätter vaccineringen av invånare i Närpes som fyllt 80 år samt invånare i åldern 18-69 år som tillhör riskgrupp 1. Till Närpes anländer drygt 200 doser vaccin vecka 8 och troligen samma antal vecka 9. Behovet bland invånare som fyllt 80 år beräknas v. 8-9 vara drygt 300 doser.  Till Närpes anländer vecka 8 drygt 50 doser som ges åt riskgrupper. Under första halvan av mars kan förhoppningsvis vaccinering av 78-79 åringar utföras. Därefter fortsätter gradvis vaccinering av övriga åldersgrupper som fyllt 70 år.

Tidsbokning, invånare som fyllt 80:
Telefon: måndag 22.2 klockan 8.30-9.30, 06 2249601
Bokning via Närpes hvc:s webbokning: måndag 22.2 från klockan 8.30 (https://narpes.fi/webbokning). Bokning på nätet kan göras dygnet runt så länge lediga tider finns.
Platser: Närpes vård- och servicecenter (ingång nya aulan) och  byarnas hälsostationer.
Vaccin: Pfizer-Biontech (Comirnaty)

Tidsbokning, invånare 18-69 år som tillhör riskgrupp 1:
Bokning via Närpes hvc:s webbokning: måndag 22.2 från klockan 8.30 (https://narpes.fi/webbokning). Bokning på nätet kan göras dygnet runt så länge lediga tider finns.
Info om riskgrupper: se info längre ner, info finns också i webbtidbokningen, eller se stadens hemsida om coronavaccinering.
Plats: Riskgrupper vaccineras i Närpes vård- och servicecenter (ingång nya aulan).
Vaccin: Astra Zeneca (ges till personer mellan 18 och 69 år,  16-17-åringar i riskgrupp ges för närvarande Pfizers vaccin)

Tillhör du en riskgrupp?
Med riskgrupp avses personer som oavsett ålder har sjukdomar som bedöms utgöra ökad risk att åsamka allvarlig form av Covid-19. Riskgrupperna indelas av Institutet för hälsa och välfärd (THL) i flera klasser, vilka kan ses här (riskgrupper Covid-19)

Övrigt:
Många vill bli vaccinerade. Finlands kommuner får tillsvidare färre vaccindoser än behovet. Tiderna tar snabbt slut på veckobasis. Nya tider blir dock bokningsbara varje vecka och trots eventuell väntetid kommer vaccinet att räcka till alla som önskar.

Information om vacciner: Institutet för hälsa och välfärd (THL), vacciner mot Covid-19

Vaccination i centrum

Vaccinationen sker vid Närpes vård- och servicecenters huvudaula, Kyrkvägen 6.

Följ servicecentrets skyltning via stadshuset parkering.

Närpes Vård- och Servicecenter

Vaccination på hälsostationerna

Vaccination på hälsostationerna sker på respektive hälsostation.