Du är här

Corona-uppdatering med rekommendationer från 15.2

Hela Österbotten befinner sig i spridningsfasen och incidenstalet i Närpes är fortfarande mycket högt. Däremot är smittkedjorna för de nya smittfallen helt klarlagda och risken för smittspridning på så vis betydlig mer begränsad. Denna positiva utveckling är helt och hållet ett resultat av effektiv testning och smittspårning. Det är alltså av högsta vikt att alla söker sig till testning vid minsta symptom, så att riskerna för smittspridning i större arbetsgemenskaper, skolor och dylikt kan undvikas och produktionsmässiga skadeverkningar på så sätt minimeras.  

Regionförvaltningsverkets begränsning på maximalt 10 personer vid offentliga samlingar har förlängts till den 1.3. Österbottens Corona-arbetsgrupp har förlängt den starka rekommendationen om att begränsa privata sammankomster till max. 10 personer, använda munskydd (alla 12 år fyllda), att hålla 2 meters avstånd i allt umgänge utanför familjen och om möjligt arbeta på distans.  
Utöver dessa starka rekommendationer gäller i Närpes följande fr.o.m. 15.2 följande:

Vuxeninstitutets, Legatos och Skolmusikkårens grupper
För vuxenverksamhet gäller att inga fysiska sammankomster hålls fram till den 28.2. Vuxeninstitutet meddelar deltagarna om kursen håller paus eller om den hålls på distans. Verksamhet för barn och unga kan återupptas med max. 10 personers grupper.  

Föreningars fritids- och idrottsverksamhet
Verksamhet för barn och unga i grupper på max. 10 personer kan återupptas. Vikten av att använda munskydd och hålla 2 meters distans understryks. Fritidsverksamhet i grupp för vuxna rekommenderas inte till och med den 28.2.  

Biograf och simhall
Biografen håller stängt till den 1.3.2021.  
Simhallen i Närpes öppnar med iakttagande av säkerhetsföreskrifter.

Äldreboenden och HVC-sjukhus
För anhörigas besök vid äldreboenden och vid HVC-sjukhus gäller fortsättningsvis att dessa i huvudsak sker som besök under trygga förhållanden. Besök till klienter som inte är i skick att flyttas kan ske i klientens eget rum. För samtliga besök gäller att man på förhand kontaktar enheten för att komma överens om tid och form för besöket.

Vaccineringar
Vaccineringar sker utgående från de statliga rekommendationerna. För närvarande är invånare över 80 år i tur att vaccineras. Bokning sker via hälsocentralens webbokning eller per telefon (se särskild annonsering). Då antalet doser per vecka är begränsat fylls tiderna snabbt och det kommer det att ta flera veckor innan alla i åldersgruppen får tid till vaccinering, men man behöver inte vara orolig för att bli utan vaccin.