Du är här

Förslag till gatuplan

Förslag till gatuplan för byggandet av Tegelbruksvägen och Nyholmsvägen hålls offentligt framlagd enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 15.01 – 29.01.2021. 
Eventuella anmärkningar mot gatuplanen bör inlämnas under framläggningstiden till tekniska nämnden i Närpes stad.

Närpes 13.01.2021
Tekniska nämnden