Du är här

Coronarekommendationer till den 27.11

Coronaläget i Närpes går nu stadigt åt rätt håll tack vare de insatser som gjorts inom vården, de säkerhetsåtgärder som alla ansvarsfulla invånare följer, samt de begränsningar som vidtagits inom både kommunala sektorn, av privata arbetsgivare och ortens föreningar.  Inga nya fall har konstaterats i Närpes de senaste fem dagarna.

Österbottens coronakoordineringsgrupp rekommenderar starkt fortsatt användning av munskydd i alla offentliga lokaler, åk. 7-9 och andra stadiet. Pandemigruppen i Närpes förlänger därmed sin rekommendation om användning av munskydd till den 27.11.

Inom Närpes Vuxeninstitut, Musikinstitutet Legato, Närpes Skolmusikkår och annan regelbunden grupperverksamhet inom Närpes stad förlängs begränsningen om max. 10 personer per grupp till den 27.11.

I linje med detta kvarstår också rekommendationen att övrig fritidsverksamhet fortsätter begränsa gruppstorlekarna till max 10 personer. I övrigt gäller de regionala rekommendationerna om fritidsverksamhet under accelerationsfasen, vilket tillåter något större frihetsgrader i verksamheten än under smittspridningsfasen. Pandemigruppen i Närpes vill ändå betona att föreningar och övriga aktörer måste kunna garantera att THL:s direktiv om skyddsåtgärder följs om evenemang ordnas.

Regionförvaltningsverket fattar nästa vecka beslut om vilka begränsningarna som ska gälla i Österbotten under december.