Du är här

Information till användare av vatten inom Pörtom vattenandelslags distributionsområde

Uppdatering 19.11.2020

Provtagningen 18.11.2020 visar ingen förekomst av koliforma bakterier eller E. coli-bakterier i hushållsvattnet.

Kloreringen fortsätter tillsvidare. Kloreringen kan ändra på vattnets lukt och smak, men kloret i vattnet orsakar inga sanitära olägenheter för användaren.

--

Uppdatering 13.11.2020

Provtagningen 12.11.2020 visade på ingen förekomst av koliforma bakterier eller E.coli bakterier i hushållsvattnet.

Kloreringen fortsätter tills vidare.

--

Vid provtagning av hushållsvattnet 9.11, så har enstaka koliforma bakterier påträffats i hushållsvattnet, inga E.coli bakterier konstaterades. Klorering av ledningsnätet inleddes 10.11.2020. Kloreringen är en förebyggande säkerhetsåtgärd och för tillfället finns ingen orsak att koka vattnet.

Lukten av klor kan kännas tydligt, kloret i vattnet orsakar inga sanitära olägenheter för användaren.

Nya prov tas på torsdagen den 12.11.2020, ny information ges efter provsvar, troligtvis på fredag eftermiddag.

Västkustens miljöenhet